O MNE

Vyštudoval som Slovenskú technickú univerzitu, Stavebnú fakultu v Bratislave v študijnom odbore Architektonické konštrukcie a projektovanie. Už počas štúdia som pracoval v praxi v pozícii pomocného projektanta, kde som získal teoretické, ale aj praktické skúsenosti s výstavbou, vedením agendy spojenej s výstavbou a riešením problematických detailov, čo využívam pri riešení projektovaných detailov stavieb. V roku 2016 som si založil vlastnú projekčnú kanceláriu, v ktorej aktuálne uplatňujem získané skúsenosti, realizujem vlastné nápady a moja práca sa už nestáva povinnosťou, ale mojou záľubou...