MOJE SLUŽBY

Rodinné domy
Bytové domy
Drobné stavby

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie

Rekonštrukcie

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných zmien, prístavieb, zateplení

Novostavby

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie novostavieb

Vizualizácie

Tvorba 2D a 3D modelov a vizualizácií

Projektová energetická hospodárnosť budovy

tzv. energetický certifikát potrebný pre získanie stavebného povolenia

Odborné poradenstvo

Poradenstvo v oblasti stavebníctva:

- riešenie konštrukčných detailov

- pomoc pri výbere pozemku

- obhliadky nehnuteľností

 - výber materiálov a technológií